Antique French Louis

Finish > Gilted

 • Antique French Louis Xvi Style Gilt Ormolu Photo Frame Wsilk Moire Mat 10 X 12
 • Antique French Louis Xvi 2nd Empire Gilt Bronze Ormolu Frame Mini Noble Portrait
 • Antique French Gilt Bronze Brass Photo Frame, Louis Xv Style Late 19th Century
 • Antique French Gilt Brass Beveled Glass Photo Frame, Late 19th Century
 • Sale! Stunning Antique French Gilt Oval Louis Xv Picture / Photo Frame
 • Sale! Stunning Antique French Gilt Oval Louis Xv Picture / Photo Frame
 • 7.9 Antique French Gilt Bronze Picture Frame Louis Xvi Style
 • Antique French Bronze Brass Beveled Glass Photo Frame, Louis 15 Style, Late 19th
 • Antique French Gilt Bronze Photo Frames, Louis Xv Style 19th Century
 • Superb Antique French Gilt Bronze Photo Frame, Cherub Pattern, Late 19th Century
 • Antique French Gilt Bronze Photo Frame, Louis Xvi Style Late 19th Century
 • Antique French 18th Century Louis Xv Gold Gilt Picture Frame Carved Very Nice
 • Antique French Pair Gilt Bronze Oval Photo Frame Louis Xvi Style Xixth Century
 • Antique French Gilt Brass Photo Frame, Louis Xvi Style Early 20th Century
 • Antique French Gilt Bronze Picture Frame Louis Xvi Style Heart-shaped
 • 7.5 Antique French Gilt Bronze Picture Frame Louis Xvi Ribbon